fontello font demo

icon-star-empty0x2202
icon-ok0x2203
icon-plus0x2204