fontello font demo

icon-star-empty0xe800
icon-ok0xe801
icon-plus0xe802